გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტში კიდევ გვაქვს ორი ძირითადი მეთოდი, რომელიც გამოიყენებგა მასივებთან ესენია splice() და slice()

splice() მეთოდი გამოიყენება მასივში, როგორც ახალი ელემენტების ჩასამატებლად ნებისმიერ ინდექსზე, ასევე ელემენტების ამოსაღებად მასივიდან.

splice() მეთოდს პირველ პარამეტრად გადაეცემა მასივის ინდექსი მეორე პარამეტრად ელემენტების რაოდენობა რამდენიც უნდა წაიშალოს, ხოლო მესამე და დანარჩენ პარამეტრებად ელემენტები, რომლების ჩამატებაც გვინდა მასივში

მაგალითი:

let bikes = [`Kawasaki`,`Ducati`,`Suzuki`,`Yamaha`];
// ინდექსი    0     1    2    3

bikes.splice(1, 0, `Honda`, `Harley Davidson`);
console.log(bikes);
// დაიბეჭდება 
/* 

[
 'Kawasaki',
 'Honda',
 'Harley davidson',
 'Ducati',
 'Suzuki',
 'Yamaha'
]

*/

მასივის შემდეგი მეთოდია slice(), რემელიც საშუალებას გვაძლევს ამოვიღოთ მასვიდიან კონკრეტული ელემენტები.

slice() მეთოდს აქვს 2 პარამეტრი, პირველი პარამეტრი ნიშნავს ელემენტის საწყისს ინდექსს ხოლო მეორე დასასრულს.

აღსანიშნავია, რომ slice() მეთოდი არ უკეთებს მოდიფიკაციას არსებულ მასივს, ის უბრალოდ მასივიდან ამოიღებს ელემენტებს და დააბრუნებს ახალ მასივად

მაგალითი

let bikes = [`Kawasaki`,`Ducati`,`Suzuki`,`Yamaha`];
// ინდექსი    0     1    2    3
const bikes2 = bikes.slice(1, 3);

console.log(bikes2);
// დაიბეჭდება 
/*
[ 'Ducati', 'Suzuki' ]
*/

 

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით