გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ალბათ თანამედროვე framework-ებში ხშირად შეგხვედრიათ ფუნქცია რომელსაც პარამეტრად მსგავსი რამ გადაეცემა ...args, დღევანდელ გაკვეთილში ზუსტად გავიგებთ თუ როგორ მუშაობს rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში.

rest ოპერატორი ფუნქციაში საშუალებას გვაძლევს ფუნქციას გადავცეთ n რაოდენობის პარამეტრი, რომელსაც ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში გავარჩევთ

function person(...args) {
	console.log(args)
}

person('Val Do', 29); 
// დაიბეჭდება ['Val Do', 29]
person('Giorgi', 24, 'Svanidze', 'Tbilisi'); 
// დაიბეჭდება ['Giorgi', 24, 'Svanidze', 'Tbilisi']

როგორც ზემოთ მოყვანილ მაგალითშია ნაჩვენები person(...args) ფუნქციას გადავაწოდეთ 2 პარამეტრი Val Do და 29 ხოლო კონსოლში დაიბეჭდა მასივის სახით გადაცემული პარამეტრები, ანალოგიური პრინციბპით შესრულდება მეორე გამოძახებაც.

იმისთვის რომ args მასივიდან დავბეჭდოთ რომელიმე ჩანაწერი აუცილებელია მივუთითოთ სასურველი ჩანაწერის ინდექსი მაგალითად: თუ გვინდა დავბეჭდოთ Val Do კონსოლში გადავცემთ შემდეგ მნიშვნელობას console.log(args[0])


მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

ფუნქციაში rest ოპერატორი აუცილებლად უნდა იყოს ბოლო პარამეტრი

სწორია

function person(name, ...args){}

არასწორია

function person(...args, name) {}

 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)