გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი

ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი

არის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა მასივიდან კონკრეტული ელემენტების ამოღება ან გაფილტვრა რაღაც პირობის მიხედვით, მაგალითად მასივში ყველა ელემენტის გაფილტვრა, რომლებიც ნაკლებია 20-ზე, სწორედ ამისთვის არსებობს მეთოდი filter()

მაგალითი

const words = ['spray', 'limit', 'elite', 'exuberant', 'destruction', 'present'];

const result = words.filter(word => word.length > 6);

console.log(result);
// დაიბეჭდება ["exuberant", "destruction", "present"]

word.length აბრუნებს ყოველ იტერაციაზე სიმბოლოების რაოდენობას, ანუ რამდენი სიმბოლოა word ცვლადში

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით