გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)

ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)

ჯავასკრიპტში გვაქვს ეგრედ წოდებული object destructuring სინტაქსი, რაც საშუალებას გვაძლევს ობიექტიდან ამოვიღოთ კონკრეტულად ის თვისებები რომლებიც გვჭირდება

მაგალითი

/* ობიექტის ინიციალიზაცია */
const user = {
    firstName: `Val`,
    lastName: `Do`,
    age: 28
}
/* ობიექტის დესტრუქტურიზაცია */
const { firstName, age } = user;
/* კონსოლში დაბეჭვდა */
console.log(firstName, age); // დაიბეჭდება: Val 28

ასევე შეგვიძილია მსგავსი სინტაქსი გამოვიყენოთ მასივებში

მაგალითი

/* მასივის ინციალიზაცია */
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
/* დესტრუქტურიზაცია */
[a, b, ...rest] = numbers;
/* კონსოლში დაბეჭვდა */
console.log(a); // დაიბეჭდება: 1
console.log(b); // დაიბეჭდება: 2
console.log(rest); // დაიბეჭდება: [ 3, 4, 5, 6 ]

კურსში შემავალი თემები

🔗 javascript🔗 js

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით