გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)

ჯავასკრიპტში ცვლადს რომელშიც შესაძებელია შეინახოს 1-ზე მეტი მნიშვნელობა ეწოდება მასივი (Array).

მასივები გამოიყენება მაგალითად რაიმე სპეციფიური სიის შესანახად, მაგალითად აქამდე თუ ჩვენ გვინდოდა შეგვენახა მანქანების სია გვიწევდა ყოველი ახალი მანქანისთვის გვიწევდა უნიკალური ცვლადის აღწერა

მაგალითი:

let car1 = 'Ferrari';
let car2 = 'Subaru';
let car3 = 'Porsche';
....

მასივი გვაძლევს საშუალებას შევინახოთ ყველა მანქანის ბრენდის დასახელება ერთ ცვლადში, cars

მაგალითი:

let cars  = ['Ferrari', 'Subaru', 'Porsche'];

როგორც ზემოთ მაგალითშია მოყვანილი მასივის აღსაწერად მინიჭების ოპერატორის შემდეგ მნიშნველობები ჩაწერილი უნდა იყოს [-ს და ] სიმბოლოებს შორის, მასივში შესაძლებელია შევინახოთ string, number, array, objects, boolean, null, ... ტიპის მნიშვნელობები.

იმისთვის, რომ დავბეჭდოთ მასივის რომელიმე მნიშვნელობა მაგალითად 'Subaru', ამისთვის საჭიროა შემდეგი ჩანაწერი

console.log(cars[1]); // დაიბეჭდება Subaru

მასივის ინდექსაცა იწყება 0-დან ანუ Ferrari-ის ინდექსი იქნება 0, Subaru-ს ინდექსი იქნება 1, Porsche-ს ინდექსი იქნება 2

ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ მასივი არის ობიექტის პეციალური ტიპი, ასე, რომ თუ ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ typeof(cars) მეთოდით, არის თუ არა ჩვენი ცვლადის ტიპი მასივი კონსოლში დაიბეჭდება object

განსხვავება ობიექტს და მასივს შორის არის ის, რომ მასივში ელემენტებზე წვდომისთვის საჭიროა ინდექსით, ხოლო ობიექტში დასახელებით.

მასივის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია array.length რომელიც აბრუნებს მასივის ზომას, ანუ რამდენ ელემენტიანია მასივი.

იმისთვის, რომ გავარკვიოთ ჩვენი ცვლადი არის თუ არა მასივი ამისთვის არსებობს 2 გზა

მაგალითი 1:

const cars = ['Ferrari', 'Lamborgini'];
console.log(Array.isArray(cars)); // დაიბეჭდება true

ასევე instanceof აბრუნებს true მნიშნველობას თუ ჩვენი ცვლადი არის მასივი

მაგალითი 2:

const cars = ['Ferrari', 'Lamborgini'];
console.log(cars instanceof Array); // დაიბეჭდება true

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით