გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის for...in ციკლი

JavaScript-ის for...in ციკლი

პროგრამირებაში არის მომენტები, როდესაც გვჭირდება დავციკლოთ დიდი ზომის ობიექტები, სწორედ ამის საშუალებას გვაძლევს for...in ციკლი.

სადემონსტრაციოთ მოდი გავიხსენოთ ობიექტებში მოყვანილი მაგალითი, სადც გვაქვს car ობეიქტი, რომელსაც აქვს რამდენიმე განსხვავებული თვისება

const car = {
  manufacturer: `Ferrari`,
  model: `La Ferrari`,
  color: `Red`,
  year: `2012`,
  price: 1000000,
}

იმისთვის რომ დავბეჭდოთ მოცემული ობიექტის თვისებები ან მნიშვნელობები ცალ ცალკე შეგვიძლია გამოვიყენოთ for...in ციკლი

for (const property in car) {
  console.log(`თვისება ${property}: მნიშვნელობა ${car[property]}`);
}

// დაიბეჭდება

/* 

თვისება manufacturer: მნიშვნელობა Ferrari
თვისება model: მნიშვნელობა La Ferrari
თვისება color: მნიშვნელობა Red
თვისება year: მნიშვნელობა 2012
თვისება price: მნიშვნელობა 1000000

*/

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით