გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის break და continue ოპერატორები

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ციკლებთან მუშაობის დროს ხანდახან არის საჭიროება ციკლის გაწყვეტის ან რომელიმე ციკლის იტერაციის გამოტოვება, ამისთვის ჯავასკრიპტში არსებობს 2 ოპერატორი ესენია break; და continue;

მოდი მოვიფიქროთ რაიმე მაგალითი, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს ჩვენი ოპერატორების მუშაობის პრინციპს,

გავაკეთოთ მანქანების მასივი, რომელშიც გვექნება რამდენიმე ავტომობილი და შემდეგ for of ციკლის დახმარებით დავბეჭდოთ სათითაო ავტომობილი.

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`];

for (let car of cars) {
    if (car == `Porsche`) break;
    console.log(car);
}

// დაიბეჭდება: Ferrari

მოცემულ მაგალითში როგორც კი car ცვლადს მიენიჭება Porsche-ს მნიშვნელობა ჩვენი ციკლი შეწყვეტს მუშაობას

ახლა განვიხილოთ continue ოპერატორის მაგალითი იგივე კოდში

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`];

for (let car of cars) {
    if (car == `Porsche`) continue;
    console.log(car);
}

// დაიბეჭდება Ferrari, Mercedes

როგორც კი car ცვლადს მიენიჭება Porsche-ს მნიშნველობა, ჩვენი ციკლი გადავა შემდეგ იტერაციაზე და მის ქვემოთ დაწერილი კოდის ბლოკი აღარ შესრულდება, საუბარი მაქვს console.log(car); ბლოკზე

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 2

ვალერი ხარიტონაშვილი
29/01/2023, 09:24:02

დიდი მადლობა ♥️

giorgi sekhniashvili
29/01/2023, 07:18:30

dzalian magar saqmes aketeb da dzalian kargad xsni <3 donaciasac aucileblad gavaketeb uaxloes dgeebshi <3 madloba 

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)