გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის break და continue ოპერატორები

JavaScript-ის break და continue ოპერატორები

ჯავასკრიპტში ციკლებთან მუშაობის დროს ხანდახან არის საჭიროება ციკლის გაწყვეტის ან რომელიმე ციკლის იტერაციის გამოტოვება, ამისთვის ჯავასკრიპტში არსებობს 2 ოპერატორი ესენია break; და continue;

მოდი მოვიფიქროთ რაიმე მაგალითი, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს ჩვენი ოპერატორების მუშაობის პრინციპს,

გავაკეთოთ მანქანების მასივი, რომელშიც გვექნება რამდენიმე ავტომობილი და შემდეგ for of ციკლის დახმარებით დავბეჭდოთ სათითაო ავტომობილი.

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`];

for (let car of cars) {
    if (car == `Porsche`) break;
    console.log(car);
}

// დაიბეჭდება: Ferrari

მოცემულ მაგალითში როგორც კი car ცვლადს მიენიჭება Porsche-ს მნიშვნელობა ჩვენი ციკლი შეწყვეტს მუშაობას

ახლა განვიხილოთ continue ოპერატორის მაგალითი იგივე კოდში

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`];

for (let car of cars) {
    if (car == `Porsche`) continue;
    console.log(car);
}

// დაიბეჭდება Ferrari, Mercedes

როგორც კი car ცვლადს მიენიჭება Porsche-ს მნიშნველობა, ჩვენი ციკლი გადავა შემდეგ იტერაციაზე და მის ქვემოთ დაწერილი კოდის ბლოკი აღარ შესრულდება, საუბარი მაქვს console.log(car); ბლოკზე

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით