გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის კომენტარები

JavaScript-ის კომენტარები

ჯავასკრიპტში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კომენტარები ჩვენი კოდის აღსაწერად, თუ რა ფუნქციას ასრულებს, როგორ მუშაობს ან უბრალოდ მოვინიშნოთ კონკრეტული ცვლადის შესახებ ინფორმაცია

ამისთვის არსებობს ეგერდ წოდებული კომენტარები, რომლებიც ჯავასკრიპტში გვაქვს 2 სახის

 • ერთხაზიანი კომენტარები (single line comments)
 • მრავალხაზიანი კომენტარები (multi-line comments)

ერთხაზინი კომეტნარი იწყება // ორი მარჯვნინვ დახრილი სიმბოლოთი, ეგრედ წოდებული forward slash-ით.

ნებისმიერი ტექსტი რომელიც დაწერილი იქნება // სიმბოლოების მარჯვნივ არ შესრულდება ჯავასკრიპტის მიერ.

ნიმუში:

let x = 10; // მე ვარ კომენტარი
let y = 15;
// მე ვარ კომენტარი
let z = x + y;

console.log(x);

რაც შეეხება მრავალ ხაზიან კომენტარს ისინი იწყება /* სიმბოლოებით და სრულდება */ სიმბოლოთი

ნიმუში:

/* 
  მე ვარ მრავალ
  ხაზიანი
  კომენტარი
  რომელიც არ სრულდება
  ჯავასკრიპტის მიერ
*/

let x = 10;
let y = 15;
let z = x + y;

console.log(x);

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით