გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

MPG-ის გამოთვლა 100 კილომეტრზე

კონვერტერის საშუალებით გაიგებთ თუ რამდენ საწვავს მოიხმარს თქვენი ავტომობილი 100 კილომეტრზე, იმისთვის რომ გამოთვალოთ გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ავტომობილის ე.წ. MPG (mile per gallon)

ფორმულა: 1 MPG = 235.214583 ლ/100კმ


გალონის ფასის გამოთვლა ლიტრის მიხედვით

კონვერტერით გაიგებთ, თუ რა ღირს 1 გალონი საწვავი ლიტრთან მიმართებაში

ფორმულა: 1 გალონი = 3.785411784 ლიტრს


გალონის ლიტრთან კონვერტერი

მოცემული კონვერტერით გაიგებთ თუ რამდენი ლიტრია 1 გალონი, ან რამდენი გალონია 1 ლიტრი

ფორმულა: 1 გალონი = 3.785411784 ლიტრს