გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

ჯავასკრიპტის (Javascript) უფასო კურსი დამწყებთათვის

კატეგორიაში შეხვდებით ჯავასკრიპტის კურსებს, გაკვეთილებს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ ვებ პროგრამირების საფუძვლები, კერძოდ ჯავასკრიპტის ენის განხრით.

ვებ პროგრამირების მოცემული კურსის გავლის შემდგომ, გეცოდინებათ ჯავასკრიპტის საფუძვლები.

📹 48 უფასო ვიდეო გაკვეთილი

🚀 შექმნილია Val Do-ს მიერ 🇬🇪 ქართულად

 1. რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)?
 2. ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables)
 3. JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number
 4. JavaScript-ის კომენტარები
 5. JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object)
 6. JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)
 7. JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?
 8. JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია
 9. JavaScript-ის arrow function
 10. JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean
 11. JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები
 12. JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else
 13. JavaScript-ის switch ოპერატორი
 14. JavaScript-ის for ციკლი (loop)
 15. JavaScript-ის for...in ციკლი
 16. JavaScript-ის for...of ციკლი
 17. JavaScript-ის while და do while ციკლები
 18. JavaScript-ის break და continue ოპერატორები
 19. JavaScript-ის foreach ციკლი
 20. JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები
 21. JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია
 22. JavaScript-ის Set მეთოდი
 23. JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი
 24. რა არის ჯეისონი (JSON)
 25. JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე
 26. JavaScript-ის მოდულები
 27. ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)
 28. რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში
 29. ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი
 30. ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე
 31. ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი
 32. ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises
 33. async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი
 34. fetch api ჯავასკრიპტში
 35. მასივის map() მეთოდი
 36. მასივის reduce() მეთოდი
 37. localStorage ჯავასკრიპტში
 38. Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში
 39. rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში
 40. რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 41. რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 42. რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 43. რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 44. რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 45. რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში?
 46. Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)
 47. JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები
 48. Nullish Coalescing Operator (??) ჯავასკრიპტში ქართულად
ჯავასკრიპტის (Javascript) უფასო კურსი დამწყებთათვის

გახდი მხარდამჭერი

გახდი პროექტის სპონსორი, დაეხმარე ვებგვერდს განვითარებაში

გამოწერის საფასური თვეში 5$-დან. გაუქმება ნებისმიერ დროს
ან

5.00$ ერთჯერადი მხარდაჭერა

შემოწირულობის თანხები მოხმარდება ვებგვერდის ჰოსტინგის ხარჯებს