გამოიწერე YouTube-ის არხი გამოწერა
ფილტრები
რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)?

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)?

ჯავასკრიპტი გამოიგონა

ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables)

ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables)

მოცემულ გაკვეთილში ვისაუბრებთ თუ როგორ აღიწერება ცვლადები ჯავასკრიპტში და რა თვისებებით განსხვავდ

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number

ჯავასკრიპტის ცვლადში შესაძლებელია შეინახოს არა ერთი ტიპის ინფორმაცია, როგორებიცაა მაგალითად: რიცხ

JavaScript-ის კომენტარები

JavaScript-ის კომენტარები

ჯავასკრიპტში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კომენტარები ჩვენი კოდის აღსაწერად, თუ რა ფუნქციას ასრულებ

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი

ობიექტიები ჯავასკრიპტში, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში, შეგვიძია შევადაროთ რეალურ ცხოვრებაში ა

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array)

ჯავასკრიპტში ცვლადს რომელშიც შესაძებელია შეინახოს 1-ზე მეტი მნიშვნელობა ეწოდება მასივი (Array).</

JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?

JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?

როდესაც ვებ აპლიაკიას ვაწყობთ ჯავასკრიპტის დახმარებით ჩვენს კოდში აუცილებლად დაგვჭირდება ფუნქციებ

JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია

JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია

ანონიმური ფუნქცია არის, ფუნქცია, რომელსაც არ აქვს სახელი

მაგალითი:

JavaScript-ის arrow function

JavaScript-ის arrow function

arrow functions (ისრიანი ფუნქციები) ჯავასკრიპტში წარმოდგენილი იქნა ES6</

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean

ჯავასკრიპტში boolean წარმოადგენს 2 მნიშვნელობას ესენია true ან fa

JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები

JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები

ჯავასკრიპტში, ისევე, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში საჭირო რაიმე მნიშვნელობის ერთმანეთთან შედარ

JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else

JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც პროგრამირების სხვადასხვა ენებში გვაქვს პირობითი ოპერატორები, რაც გულის

JavaScript-ის switch ოპერატორი

JavaScript-ის switch ოპერატორი

როგორც წინა გაკვეთილში ვახსენეთ, ჯავასკრიპტში არის ასევე switch შედარების ოპერატორი,

JavaScript-ის for ციკლი (loop)

JavaScript-ის for ციკლი (loop)

ჯავასკრიპტში და ზოგადად პროგრამირების ენებში არის შემთხვევები, როდესაც გვჭირდება რაღაც კონკრეტული

JavaScript-ის  for...in ციკლი

JavaScript-ის for...in ციკლი

პროგრამირებაში არის მომენტები, როდესაც გვჭირდება დავციკლოთ დიდი ზომის ობიექტები, სწორედ ამის საშუ

JavaScript-ის for...of ციკლი

JavaScript-ის for...of ციკლი

ჯავასკრიპტში ასევე გვაქვს კიდევ ერთი ციკლის ტიპი რომელსაც ეძახიან for...of ციკლს, მისი მეშვეობით

JavaScript-ის while და do while ციკლები

JavaScript-ის while და do while ციკლები

ჯავასკრიპტში გვაქვს კიდევ ერთი ციკლის ტიპი while რომელიც მუშაობს დაახლოვებით იგივენა

JavaScript-ის break და continue ოპერატორები

JavaScript-ის break და continue ოპერატორები

ჯავასკრიპტში ციკლებთან მუშაობის დროს ხანდახან არის საჭიროება ციკლის გაწყვეტის ან რომელიმე ციკლის

JavaScript-ის foreach ციკლი

JavaScript-ის foreach ციკლი

მოეცმულ გაკვეთილში გავივლით ჯავასკრიპტის კიდევ ერთ ციკლს foreach ციკლს

JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები

JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც უმეტესობა პროგრამირების ენებში გვაქვს სახელების შეთანხმებები, ინგლისურ

JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია

JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია

ჯავასკრიპტში აუცილებელია ვიცოდეთ თუ რა არის მეთოდი და რითი განსხვავდება ის ჩვეულებრვი ფუნქციისგან

JavaScript-ის Set მეთოდი

JavaScript-ის Set მეთოდი

ჯავასკრიპტში არსებობს კიდევ ერთი მეთოდი სეტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მასში შევინახოთ უნიკალუ

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტში საშუალება გვაქვს შევქმნათ კლასები, ისევე როგორც სხვა პროგრამირების

რა არის ჯეისონი  (JSON)

რა არის ჯეისონი (JSON)

JSON-ის არის ფორმატი ინფორმაციის შესანახად და გასაგზავნად, დღევანდელ სამყაროში ის აქტიურად გამოიყ

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტში კლასები საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავირიდოთ კოდის დუბლიკაცია და ფუნქციონალი რომელიც

JavaScript-ის მოდულები

JavaScript-ის მოდულები

ჯავასკრიპტში ES6 სტანდარტიდან უკვე შესაძლებელია მოდულების გამოყენება რაც გულისხმ

ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)

ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring)

ჯავასკრიპტში გვაქვს ეგრედ წოდებული object destructuring სინტაქსი, რაც საშუალებას

რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში

რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში

ჯავასკრიპტში callback ფუნქცია ეწოდება ფუნქციას, რომელიც სხვა ფუნქციას გადაეცემა ისე,

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტში მასივსზე შეგვიძლია მრავალი ოპერაციის ჩატარება, ჩაშენებული მეთოდების დახმარებით

<
ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტში კიდევ გვაქვს ორი ძირითადი მეთოდი, რომელიც გამოიყენებგა მასივებთან ესენია splic

ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი

ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი

არის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა მასივიდან კონკრეტული ელემენტების ამოღება ან გაფილტვრა რაღაც პირ

ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises

ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises

ჯავასკრიპტში ხშირად გვაქვს ასინქრონულობის საჭიროება, მაგალითად მონაცმეთა ბაზიდან ინფორმაციის მიღე

async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი

async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი

ასინქრონული ფუნქცია ჯავასკრიპტში აღიწერება async საკვანძო სიტყვის დახმარებით, ხოლო <

fetch api ჯავასკრიპტში

fetch api ჯავასკრიპტში

ჯავასკრიპტში fetch api გვაძლევს საშუალებას დავამყაროთ კავშირი ბექენდთან api-ის დახმარებით, რაც სა

მასივის map() მეთოდი

მასივის map() მეთოდი

ჯავასკრიპტში ხშირად არის მომენტები, როდესაც გვჭირდება შევცვალოთ მასივის ყვლა, ან რამდენიმე ელემენ

მასივის reduce() მეთოდი

მასივის reduce() მეთოდი

ჯავასკრიპტში ერთ-ერთი რთულად გასააზრებელი მეთოდი არის reduce() საკმაოდ ბევრ დეველოპე

localStorage ჯავასკრიპტში

localStorage ჯავასკრიპტში

ნებისმიერ ბრაუზერს აქვს საშუალება მასში ლოკალურად შევინახოთ მონაცემები, ამისი ერთ-ერთი ფუნქციაა <

Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში

Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში

დღევანდელ გაკვეთილში ვისწავლით ES2018-ის ერთერთ ოპერატორს, სახელად spread.

spread ოპერატორ

rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში

rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში

ალბათ თანამედროვე framework-ებში ხშირად შეგხვედრიათ ფუნქცია რომელსაც პარამეტრად მსგავსი რამ გადაე