გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის foreach ციკლი

JavaScript-ის foreach ციკლი

მოეცმულ გაკვეთილში გავივლით ჯავასკრიპტის კიდევ ერთ ციკლს foreach ციკლს

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `BMW`, `Subaru`];
//        0     1    2    3
cars.forEach((car, index, array) => {
  console.log(`Car name is - ${car}, index is - ${index}`);
});

// დაიბეჭდება:
Car name is - Ferrari, index is - 0
Car name is - Porsche, index is - 1
Car name is - BMW, index is - 2
Car name is - Subaru, index is - 3

 

მოცემულ მაგალითში car არის მთავრი პარამეტრი, რომელშიც ბრუნდება თავად ელემენტები როგორებიცაა Ferrari, Porsche, BMW, Subaru, ხოლო index არის ელემენტების ინდექსი რომელზეც წერია კონკრეტული ელემენტები.

რაც შეეხება მესამე პარამეტრს array ის აბრუნებს მთლიან მასივს რომელშიც foreach ციკლია გაშვებული [`Ferrari`, `Porsche`, `BMW`, `Subaru`];

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით