გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა
რა განსხვავებაა პარამეტრსა და არგუმენტს შორის ჯავასკრიპტში?

რა განსხვავებაა პარამეტრსა და არგუმენტს შორის ჯავასკრიპტში?

როდესაც ჯავასკრიპტს ან ნებისმიერი პროგრამირების ენას ვსწავლობთ, აუცილებელია კარგად ვერკვეოდეთ ტერმინოლოგიაში.

ამ ბლოგის დახმარებით გავარკვევთ თუ რა განსხვავებაა პარამეტრსა და არგუმენტს შორის ჯავასკრიპტში.

მაგალითისთვის ავღწეროთ ფუნქცია.

function myFunc(a, b) {
    return a + b;
}

როგორც ზემოთ მოცემულ მაგალითში გვაქვს ნაჩვენები აღწერილი გვაქვს ფუნქცია სახელად myFunc() მოცემული ფუნქცია ეთანხმება 2 პარამეტრს ესენია a და b სწორედ ამ სიმბოლოებს ეწოდება პარამეტრები.

ახლა კი განვიხილოთ არგუმენტის მაგალითი. იმისთვის რომ ჩვენი ფუნქცია შესრულდეს აუცილებელია მისი გამოძახება და შესაბამისი მნიშვნელობების გადაცემა, რათა შესრულდეს ფუნქცია და დაგვიბრუნოს 2 ციფრის ჯამი.

მაგალითი:

myFunc(5, 10);

მოცემულ მაგალითში ჩანს, რომ გამოვიძახეთ ფუნქცია და გადავეცით 5-ის და 10-ის მნიშვნელობები, სწორედ ამ მნიშვნელობებს ეწოდებათ არგუმენტები.

შეჯამება:

პარამეტრი(ები) ეწოდება ცვლადებს, რომლებიც გამოიყენება ფუნქციის აღწერისას, რომლებიც აღიწერება () სიმბოლოებს შორის.

არგუმენტი(ები) ეწოდება მნიშნველობებს, რომლებიც გადაეცემა ფუნქციას გამოძახებისას.