გამოიწერე YouTube-ის არხი გამოწერა
ფილტრები
რა არის TypeScript (ტაიპსკრიპტი)?

რა არის TypeScript (ტაიპსკრიპტი)?

დღევანდელ გაკვეთილში შევეცდები მოკლედ მიმოვიხილო TypeScript და მისი გამოყენების

TypeScript-ის გარემოს გამართვა

TypeScript-ის გარემოს გამართვა

მოცემულ გაკვეთილში ვისწავლით თუ როგორ მოვამზადოთ ჩვენი ლოკალური გარემო პირველი typescript

TypeScript-ის ძირითადი ტიპები, (string, number, boolean, any);

TypeScript-ის ძირითადი ტიპები, (string, number, boolean, any);

მოცემულ გაკვეთილში ჩვენ განვიხილავთ ტაიპსკრიპტის ძირითად ტიპებს და ავღწერთ თუ რაში და როდის გამოი

Union types (ტიპები) ტაიპსკრიპტში

Union types (ტიპები) ტაიპსკრიპტში

არის მომენტები, როდესაც კონკრეტული ცვლადი შესაძლოა ინახავდეს მხოლოდ რამდენიმე სპეციფიურ მნიშვნელო

ობეიქტის ტიპიზაცია TypeScript-ში (ტაიპსკრიპტი)

ობეიქტის ტიპიზაცია TypeScript-ში (ტაიპსკრიპტი)

ჯავასკრიპტის განუყოფელი ნაწილია ობიექტები, შესაბამისად ტაიპსკრიპტიც საშუალებას გვაძლევს ობიექტის

typescript-ის enum თვისება (ტაიპსკრიპტი)

typescript-ის enum თვისება (ტაიპსკრიპტი)

პროგრამირებაში ხშირად გვაქვს შემთხვევა როდესაც ობიექტის რაიმე რიცხვით მნიშნველობას უნდა მოყვეს ჩვ

typescript-ის interface-ები (ტაიპსკრიპტი)

typescript-ის interface-ები (ტაიპსკრიპტი)

ტაიპსკრიპტში ასევე გვაქვს ინტერფეისები, რომლებიც ობიექტის ტიპიზაციას ძალიან გვიმარტივებს და ბევრა

ტაიპსკრიპტის implements ქივორდი

ტაიპსკრიპტის implements ქივორდი

ტაიპსკრიპტში ასევე გვაქვს ინტერფეისები,