გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

typescript-ის enum თვისება (ტაიპსკრიპტი)

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

პროგრამირებაში ხშირად გვაქვს შემთხვევა როდესაც ობიექტის რაიმე რიცხვით მნიშნველობას უნდა მოყვეს ჩვენს მიერ ლოგიკური გადაწყვეტა, მაგალითად თუ წარმოვიდგენთ, რომ გვაქვს ობიექტი რომელშიც შენახულია რამდენიმე თვისება მნიშვნელობის წყვილები და ქედან, ერთ-ერთი თვისებაა სტატუსი, რომლის მნიშვნელობების მიხედვითაც ფრონტენდში მოცემული სტატია უნდა გამოვაჩინოთ ან დავმალოთ.

მაგალითად status: 1 ნიშნავს რომ მოცემული სტატია უნდა იყოს ჩართული, status: 2 გამორთული და ა.შ.

სწორედ მსგავს შემთხვევებში გვადგება ტაიპსკრიპტის enum თვისება, რომელიც დაგვეხმარება რიცხვით მნიშვნელობებს შევუსაბამოთ ტექსტური მნიშვნელობა ჩვენთვის გასაგებ ენაზე.

ქვემოთ მოცემულია enum -ის გამოყენების მაგალითი

enum Status {
  Off, // 0
  On, // 1
  Archived // 2
}

const news: {
  title: string;
  descr: string;
  status: number;
} = {
  title: `სათაური`,
  descr: `აღწერა`,
  status: Status.On
}

if (news.status == Status.On) {
  console.log(news); // დაიბეჭდება news ობიექტი
}

enum თვისების აღსაწერად გამოიყენება pascal case შეთანხმება.

enum თვისების ინდექსაცია ხდება 0 დან.

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0