გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები

JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც უმეტესობა პროგრამირების ენებში გვაქვს სახელების შეთანხმებები, ინგლისურად name conventions

ძირითადი შეთანხმებები არის რამდენიმე სახის ესენია

Camel case

მსგავსი შეთანხმებისას მოქმედებს შემდეგი წესი, ყოველი პირველი სიტყვა იწყება ლათინური პატარა ასოებით, ხოლო ყოველი შემდეგი დიდი ლთინური ასოთი მაგალითად firstName მსგავსი შეთანხმება უნდა გამოვიყენოთ

ცვლადების, ობეიქტების, პარამეტრების, ფუნქციების, მეთოდების აღსაწერად.

ცვლადების მაგალითი

// ⛔️ ცუდი
var dogname = 'Droopy'; 
// ⛔️ ცუდი
var dog_name = 'Droopy'; 
// ⛔️ ცუდი
var DOGNAME = ‘Droopy’; 
// ⛔️ ცუდი
var DOG_NAME = 'Droopy'; 
// ✅ კარგი
var dogName = 'Droopy';

ფუნქციების მაგალითი

ფუნქციის სახელი უნდა აღწერდეს თუ რას ასრულებს ის

// ⛔️ ცუდი
function name(dogName, ownerName) { 
  return '${dogName} ${ownerName}';
}

// ✅ კარგი
function getName(dogName, ownerName) { 
  return '${dogName} ${ownerName}';
}

Boolean ტიპის ცვლადების მაგალითი

// ⛔️ ცუდი
var bark = false;
// ✅ კარგი
var isBark = false;
// ⛔️ ცუდი
var ideal = true;
// ✅ კარგი
var areIdeal = true;
// ⛔️ ცუდი
var owner = true;
// ✅ კარგი
var hasOwner = true;

კლასების მაგალითი

კლასის შექმნის და მისი ინიცირების დროს აუცილებელია გამოვიყენოთ Pascal case შეთანხმება, რაც გულისხმობს შემდეგს: კლასის აღწერის ყოველი სიტყვა იწყება დიდი ლათინური ასოებით მაგალითად DogCartoon

class DogCartoon { 
  constructor(dogName, ownerName) { 
    this.dogName = dogName; 
    this.ownerName = ownerName; 
  }
}

var cartoon = new DogCartoon('Scooby-Doo', 'Shaggy');

 

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით