გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?

JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის?

როდესაც ვებ აპლიაკიას ვაწყობთ ჯავასკრიპტის დახმარებით ჩვენს კოდში აუცილებლად დაგვჭირდება ფუნქციები, რომლებიც გამეორდება და შეასრულებენ ჩვენს მიერ დაწერილ ლოგიკას.

ჯავასკრიპტში ფუნქციები თავიდან გვარიდებს კონკრეტული ლოგიკის დუბლიკაციებს.

ჯავასკრიპში ასევე არსეობობს ჩაშენებული ფუნქციები, რომლებიც ასრულებენ გარკვეულ დავალებას ჩვენთვის, მაგალითად ასეთი ფუნქციებია: parseInt(arg);, parseFloat(arg); მოცემული ფუნქციები განკუთვნილია string ტიპის ცვლადების number ტიპში კონვერტაციისთვის

ფუნქციის აღწერა:

იმისთვის, რომ ჯავასკრიპტში აღვწეროთ ფუნქცია ამისთვის არსებობს სპეციალური საკვანძო სიტყვა function რომელსაც მოსდევს ამ ფუნქციის დასახელება და მისი პარამეტრები

function greet() {
    console.log(`Hello world! 👋`);
}

ზემოთ მოცემულ მაგალითში ფუნქციის საკვანძო სიტყვა არის function, greet არის ფუნქციის სახელი ხოლო () -სიმბოლოები აღნიშნავს ფუნქციის პარამეტრებს, {} ფრჩხილებს შორის მოთავსებული კოდი არის ფუნქციის ბლოკი

იმისთვის, რომ ჩვენი ფუნქცია შესრულდეს აუცილებელია გამოვიძახოთ ის greet(); მისი სახელის მეშვეობით

მაგალითი:

function greet() {
    console.log(`Hello world! 👋`);
}
greet(); // დაიბეჭდება Hello world! 👋

ჯავასკრიპტის ფუნქციას ასევე აქვს პარამეტრები რომლებიც მოთავსებულია () სიმბოლოებს შორის

მაგალითი:

function greet(parameter1, parameter2) {
    console.log(`👋 ${parameter1} ${parameter2}! `);
}
greet('Val', 'Do'); // დაიბეჭდება 👋 Val Do

როგორც ზემოთ მაგალითშია მოყვანილი ფუნქციის გამოძახებისას greet('Val', 'Do'); დავინახეთ, რომ 'Val' არგუმენტი მიენიჭა parameter1, ხოლო 'Do' არგუმენტი მიენიჭა parameter2-ს

ფუნქციაში ასევე გვაქვს return statement, რომელიც აბრუნებს რაიმე მნიშვნელობას და გამოვდივართ ფუნქციის შესრულებიდან

კურსში შემავალი თემები

🔗 javascript🔗 js

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით