გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ობიექტიები ჯავასკრიპტში, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში, შეგვიძია შევადაროთ რეალურ ცხოვრებაში არსებულ რაიმე ობიექტს, მაგალითად რომელიმე ჩვენს ფავორიტ ავტომობილს, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები, ფერი, მწარმოებელი, მოდელი, გამოშვების წელი და ა.შ.

ობიექტი ჯავასკრიპტში არის ჩვეულებრივი ცვლადი, რომელშიც ინახება key (გასაღები), value (მნიშვნელობა) წყვილი

მაგალითი:

const car = {type:"Ferrari", model:"La ferrari", color:"red"};

ობიექტის აღწერის გავრცელებული აღწერაა მსგავსი ჩანაწერის ტიპი, რათა მეტად კითხვადი იყოს ადამიანისთვის

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

ობიექტის თვისებები:

თვისება თვისების მნიშვნელობა
firstName Val
lastName Do
age 28
eyeColor brown

ჩვენ შეგვიძლია მივწვდეთ ობიექტის თვისებას ორი მეთოდით

მეთოდი 1:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

console.log(person.firstName) // დაიბეჭდება Val

მეთოდი 2:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

console.log(person["firstName"]) // დაიბეჭდება Val

ჯავასკრიპტის ობიექტის თვისებაში შეგვიძლია შევინახოთ ასევე ფუნქცია

მაგალითი:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName : "Do",
 id: 5566,
 fullName : function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
};

მოცემულ მაგალითში this აღნიშნავს person ობიექტს.

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 1

soso chedia
02/07/2023, 03:39:06

გამარჯობა,

$-ის მაგალითი ჩემთან არ გამოვიდა, ანუ ბრენდი და წელი არ წამოიღო.

:(

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)