გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object)

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object)

ობიექტიები ჯავასკრიპტში, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში, შეგვიძია შევადაროთ რეალურ ცხოვრებაში არსებულ რაიმე ობიექტს, მაგალითად რომელიმე ჩვენს ფავორიტ ავტომობილს, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები, ფერი, მწარმოებელი, მოდელი, გამოშვების წელი და ა.შ.

ობიექტი ჯავასკრიპტში არის ჩვეულებრივი ცვლადი, რომელშიც ინახება key (გასაღები), value (მნიშვნელობა) წყვილი

მაგალითი:

const car = {type:"Ferrari", model:"La ferrari", color:"red"};

ობიექტის აღწერის გავრცელებული აღწერაა მსგავსი ჩანაწერის ტიპი, რათა მეტად კითხვადი იყოს ადამიანისთვის

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

ობიექტის თვისებები:

თვისება თვისების მნიშვნელობა
firstName Val
lastName Do
age 28
eyeColor brown

ჩვენ შეგვიძლია მივწვდეთ ობიექტის თვისებას ორი მეთოდით

მეთოდი 1:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

console.log(person.firstName) // დაიბეჭდება Val

მეთოდი 2:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName: "Do",
 age: 28,
 eyeColor: "brown"
};

console.log(person["firstName"]) // დაიბეჭდება Val

ჯავასკრიპტის ობიექტის თვისებაში შეგვიძლია შევინახოთ ასევე ფუნქცია

მაგალითი:

const person = {
 firstName: "Val",
 lastName : "Do",
 id: 5566,
 fullName : function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
};

მოცემულ მაგალითში this აღნიშნავს person ობიექტს.

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით