გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის for...of ციკლი

JavaScript-ის for...of ციკლი

ჯავასკრიპტში ასევე გვაქვს კიდევ ერთი ციკლის ტიპი რომელსაც ეძახიან for...of ციკლს, მისი მეშვეობით მარტივია დაიბეჭდოს მასივის ელემენტები ყოველგვარი ინდექსაციის გარეშე

ნიმუში:

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Subaru`, `Opel`];
//ინდექსები    0     1     2    3   

for (const car of cars) {
  console.log(car);
}

/* დაიბეჭდება */
// Ferrari
// Porsche
// Subaru
// Opel

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით