გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის while და do while ციკლები

JavaScript-ის while და do while ციკლები

ჯავასკრიპტში გვაქვს კიდევ ერთი ციკლის ტიპი while რომელიც მუშაობს დაახლოვებით იგივენაირად, როგორც წინა გაკვეთილებში ახსნილი for ციკლები, მაგრამ მას აქვს ასევე განსხვავებები, რომლებიც გულისხმობს i იტერატორის მდებარეობას.

for ციკლში იტერატორი გვქონდა () სიმბოლოებს შორის, ხოლო while ციკლში ()  სიმბოლოებში მხოლოდ მოქცეულია ციკლის პირობა.

while ციკლის მაგალითი:

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Subaru`, `Opel`];
// ინდექსები   0     1     2    3   

let i = 0;

while (i < cars.length) {
  console.log(cars[i]);
  i++;
}

// დაიბეჭდება cars მასივში არსებული ყველა ელემენტი

do while ციკლის მაგალითი:

let i = 20;

do {
  console.log(`Hello`);
}
while( i < 10 );

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით