გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის Set მეთოდი

JavaScript-ის Set მეთოდი

ჯავასკრიპტში არსებობს კიდევ ერთი მეთოდი სეტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მასში შევინახოთ უნიკალური ჩანაწერები მისი სახელია Set 

როგორ შევქმნათ Set

 სეტის შექმნა შეიძლება შემდეგნაირად:

  • გადავცეთ მასივი new Set()-ს;
  • სეტის შექმნის შემდეგ შეგვიძლია დავამატოთ ახალი ჩანაწერები სეტს add() მეთოდის დახმარებით
// სეტის შექმნა
const cars = new Set([`Ferrari`, `Porsche`, `Subaru`]);

// ახალი ელემენტის დამატება
cars.add(`BMW`);

// სეტის ელემენტების დაბეჭვდა
cars.forEach(car => {
    console.log(car);
});

სეტის მეთოდების სია

მეთოდი აღწერა
new Set(); სეტის შექმნა
add(); ახალი ელემენტის დამატება სეტში
delete(); ელემენტის წაშლა სეტიდან
has(); შემოწმება, არის თუ არა სეტში ელემენტი. (აბრუნებს ბულეანს true ან false)
size; აბრუნებს სეტის სიგრძეს
values(); აბრუნებს იტერატორს, ყველა ელემენტით, რომელიც შენახულია სეტში

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით