გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი

async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი

ასინქრონული ფუნქცია ჯავასკრიპტში აღიწერება async საკვანძო სიტყვის დახმარებით, ხოლო await საკვანძო სიტყვა აუცილებელია მოთავსებული იყოს ასინქრონული ფუნქციის ტანში

 

let data = new Promise((resolve, reject) => {
  const users = [`ვალერი`, `კოტე`, `გიგა`];
  if(true) {
    resolve(users);
    return;
  }
  reject(`დაფიქსირდა შეცდომა`);
});

const printUsers = async () => {
  try {
    const result = await data;
    console.log(result);
  } catch (error) {
    console.log(error);
  }
}

printUsers();

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით