გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები

JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები

ჯავასკრიპტში, ისევე, როგორც სხვა პროგრამირების ენებში საჭირო რაიმე მნიშვნელობის ერთმანეთთან შედარება, მაგალითად 10 მეტია თუ არა რაიმე რიცხვზე და ა.შ.

ჯავასკრიპტის შედარების ოპრატორით შეგვიძლია კონკრეტული შედარების გატესტვა და დადგენა მისი ჭეშმარიტების ან მცდარობის true ან false

მაგალითისთვის აღვწეროთ ცვლადი const x = 10; და დავადგინოთ მისი მნიშვნელობები კონკრეტულ მაგალითებთან მიმართებაში

ოპერატორი აღწერა შედარება აბრუნებს
== უდრის

x == 8;

x == 10;

x == '10';

false;

true;

true;

=== უდრის როგორც მნიშნველობას ასევე ტიპს

x == 10;

x == '10';

true;

false;

!= არ უდრის

x != 8;

true;
!== არ უდრის როგორც ტიპი ასევე მნიშვნელობა

x !== 10;

x !== '10';

x !== 8;

false;

true;

true;

> მეტი ვიდრე

x > 20;

false;

< ნაკლები ვიდრე

x < 20;

true;

>= მეტია ან ტოლია

x >= 20;

false;

<= ნაკლებია ან ტოლია

x <= 20;

true;

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით