გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის switch ოპერატორი

JavaScript-ის switch ოპერატორი

როგორც წინა გაკვეთილში ვახსენეთ, ჯავასკრიპტში არის ასევე switch შედარების ოპერატორი, რომლის შესრულებაც დამოკიდებულია სხვადასხვა პირობებზე

მაგალითი:

switch(პირობა) {
 case x:
  // კოდის ბლოკი
  break;
 case y:
  // კოდის ბლოკი
  break;
 default:
  // კოდის ბლოკი
} 

break; საკვანძო სიტყვა წყვეტს ფუნქციის შესრულებას იმ შემთხვევაში თუ პირობის დამთხვევა დაფიქსირდება.

default: საკვანძო სიტყვა სრულდება მაშინ, როდესაც switch ბლოკში არც ერთი პირობა არ დაემთხვევა

swicth ბლოკის შედარების ოპერატორები განისაზღვრება მკაცრად, რაც გულისხმობს, რომ ცვლადის და შედარების ტიპი, ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს

მაგალითი:

let x = "0";
switch (x) {
 case 0:
  console.log("გათიშვა");
  break;
 case 1:
  console.log("ჩართვა");
  break;
 default:
  console.log("მნიშვნელობა არ მოიძებნა"); // ✅ დაიბეჭდება ეს მნიშვნელობა
} 

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით