გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში

Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში

დღევანდელ გაკვეთილში ვისწავლით ES2018-ის ერთერთ ოპერატორს, სახელად spread.

spread ოპერატორი გამოიყენება ობიექტების ან მასივების გაერთიანების ან კლონირებისთვის, მისი სინტაქსი შესაძლოა გეცნოთ კიდეც, spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში აღინიშნება სამი წერტილით ... 

პირველ მაგალითში ვცადოთ 2 მასივის გაერთიანება

const sportCars = ['Ferrari', 'Lamborgini', 'Porsche'];
const familyCars = ['Toyota', 'Honda', 'Audi'];

const mergedCars = [...sportCars, ...familyCars];

console.log(mergedCars);
// დაიბეჭდება ['Ferrari','Lamborghini','Porsche','Toyota','Honda','Audi'];

spread ოპერატორის გამოყენება ასევე შეგვიძლია ობიექტებთან მიმართებაში

const car = {
  name: 'Ferrari',
  country: 'Italy'
}
const features = {
  color: 'Red',
  type: 'Hyper car'
}

const merged = {
  ...car,
  ...features
}

console.log(merged);
// დაიბეჭდება { name: 'Ferrary', country: 'Italy', color: 'Red', type: 'Hyper car' }

 

კურსში შემავალი თემები

🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით