გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
Nullish Coalescing Operator (??) ჯავასკრიპტში ქართულად

Nullish Coalescing Operator (??) ჯავასკრიპტში ქართულად

ჯავასკრიპტში "??" სიმბოლო ანუ, ორი კითხვის ნიშანი ლოგიკური ოპერატორია, რომელიც თავისი შინაარსით ძალიან წააგავს ლოგიკურ "ან"-ს (OR სიმბლოოებით გამოისახება "||" ორი სწორი ხაზით).

რა არის Nullish Coalescing Operator (??)

მოცემული ოპრატორი საშუალებას გვაძლევს ცვლადს მივანიჭოთ საწყისი ე.წ. default მნიშვნელობა, იმ შემთხვევაში თუ მას მინიჭებული აქვს null ან undefined მნიშნველობები.

მოცემული ოპერატორი აბრუნებს მის მარჯვნივ ჩაწერილ მნიშვნელობას იმ შემთხვევაში თუ მის მარცხნივ ჩაწერილი მნიშვნელობები null ან undefined-ს აბრუნებენ

მაგალითი:

let a = null;
let b = a ?? 'default';
console.log(b); // დაიბეჭდება: 'default'

let c = 0;
let d = c ?? 'default';
console.log(d); // დაიბეჭდება: 0

ლოგიკური ოპერატორი ან (OR "||")

მოცემული ოპერატორი ზუსტად იგივენაირად მუშაობს როგორც ორი კითხვის ნიშანი ?? მაგრამ, მათ ასევე აქვთ მცირედი განსხვავებაც.

ლოგიკური ან (OR) ძირითად შემთხვევებში გამოიყენება boolean ტიპის ოპერაციებთან, მაგრამ მასაც ასევე გამოიყენებენ ე.წ. default მნიშნელობის მისანიჭებლად.

მოცემული ოპერატორი აბრუნებს მის მარჯვნივ ჩაწერილ მნიშვნელობას იმ შემთხვევაში თუ მის მარცხნივ ჩაწერილი მნიშვნელობებია false 0 '' null undefined ან NaN

მაგალითი:

let a = null;
let b = a || 'default';
console.log(b); // დაიბეჭდება: 'default'

let c = 0;
let d = c || 'default';
console.log(d); // დაიბეჭდება: 'default'

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით