გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)

Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)

ჯავასკრიპტში ერთ-ერთი პოპულარული და ხშირად გამოყენებული ოპერატორია ე.წ. სამელუის ანუ Ternary ოპერატრი, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია, მარტივად მოვახდინოთ რაიმე მნიშვნელობების შედარება

მოდი განვიხილოთ მაგალითი

const x = 5;
const y = 10;

if (x == y) {
    console.log('x ტოლია y-ის')
}
else {
    console.log('x არ არის ტოლი y-ის')
}

ზემოთ მოცემული მაგალითით უბრალოდ ვცდილობთ დავადგინოთ არის თუ არა x ცვლადში მინიჭებული მნიშვნელობა y ცვლადში მინიჭებული მნიშვნელობის ტოლი.

მოცემულ მაგალითში ვიყენებთ if else შედარების ოპერატორებს.

ternary ოპერატორის დახმარებით შევძლებთ იგივე პირობა მარტივად, შემოკლებული გზით ჩავწეროთ.

მაგალითი

console.log(x == y ? 'x ტოლია y-ის' : 'x არ არის ტოლი y-ის')

მოდი გავარჩიოთ ზემოთ მოცემული მაგალითი.

Ternary ოპერატორის პირველი ნაწილი წარმოადგენს პირობას, ანუ შედარებას. იმ შემთხვევაში თუ პირობა აბრუნებს ჭეშმარიტებას ანუ (true) მნიშვნელობას დაიბეჭდება კითხვის ნიშნის შემდგომი ჩანაწერი, მაგალითიშ შემთხვევაში x ტოლია y-ის ხოლო თუ პირობა აბრუნებს მცდარ მნიშვნელობას, ანუ (false)-ს, დაიბეჭდება ორი წერტილის შემდგომი ჩანაწერი ანუ x არ არის ტოლი y-ის

კურსში შემავალი თემები

🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით