გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ანონიმური ფუნქცია არის, ფუნქცია, რომელსაც არ აქვს სახელი

მაგალითი:

(function () {
   //...
});

საყურადღებოა რომ, თუ ფუნქციას არ მოვათავსებთ () სიმბოლოებში ჩვენ მივიღებთ სინტაქს შეცდომას (syntax error).

ანონიმური ფუნქცია მიუწვდომელია, მას შემდეგ რაც მას შევქმნით, იმისთვის, რომ ფუნქცია შემდგომშიც გამოვიძახოთ, ამისთვის მას ანიჭებენ ცვლადს

მაგალითი:

const show = function() {
    console.log('😎 ანონიმური ფუნქცია');
};

show();

იმისთვის, რომ ანონიმური ფუნქცია შესრულდეს, როგორც წინა გაკვეთილში ავხსენით აუცილებელია მისი გამოძახება (); სიმბოლოებით

მაგალითი:

(function() {
    console.log('😎 ანონიმური ფუნცქია');
})();

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 1

დათო გაბეხაძე
25/11/2023, 06:56:44

მართლა მაგარ საქმეს აკეთებ და წარმატებები. ჯავასკრიპტის და ბიბლიოთეკების სასწავლად ამ საიტს ვიყენებ. უბრალოდ რესფონსივი მიჭირს ძლიან და იმედია სწორად ვაკეთებ jer viswavle html,css  და ახლა ვსწავლობ js 

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი (object) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის bitwise (ბიტვაიზ) ოპერატორები JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი რა არის ჯეისონი (JSON) ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)