გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი

ჯავასკრიპტში მასივსზე შეგვიძლია მრავალი ოპერაციის ჩატარება, ჩაშენებული მეთოდების დახმარებით

მასივის string ტიპად კონვერტაცია

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
console.log(cars.toString); // დაიბეჭდება Ferrari,Lamborgini,Porsche

მასივის string ტიპად კოვერტაცია, რომლის დროსაც ელემენტებს შორის შეგვიძლია სიმობოლოების ჩამატება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
console.log(cars.join('👋')); // დაიბეჭდება Ferrari👋Lamborgini👋Porsche

ბოლო ელემენტის ამოღება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborgini`, `Porsche`];
cars.pop();
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Ferrari', 'Lamborgini' ]

ელემენტის ჩამატება მასივის ბოლოში

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.push(`BMW`);
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Ferrari', 'Lamborghini', 'Porsche', 'BMW' ]

ელემენტის ამოღება მასივის დასაწყისიდან

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.shift();
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'Lamborghini', 'Porsche' ]

ელემენტის ჩამატება მასივის დასაწყისში

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
cars.unshift(`BMW`);
console.log(cars); // დაიბეჭდება [ 'BMW', 'Ferrari', 'Lamborghini', 'Porsche' ]

რამდენიმე მასივის გაერთიანება

const cars = [`Ferrari`, `Lamborghini`, `Porsche`];
const trucks = [`Man`, `Volvo`, `Scania`];
const bikes = [`Suzuki`, `Honda`, `Kawasaki`];

const all = cars.concat(trucks, bikes);
console.log(all);

/* დაიბეჭდება
[
 'Ferrari', 'Lamborghini',
 'Porsche', 'Man',
 'Volvo',  'Scania',
 'Suzuki',  'Honda',
 'Kawasaki'
]
*/

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით