გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის arrow function

JavaScript-ის arrow function

arrow functions (ისრიანი ფუნქციები) ჯავასკრიპტში წარმოდგენილი იქნა ES6 სტანდარტთან ერთად, ვინაიდან ქართულ ენაზე რთულად გამოსათქმელია ჯობს გაკვეთილის დასაწყისში შევთანხმდეთ, რომ arrow functions გამოვიყენებ, ისრიანი ფუნქციის მაგივრად.

arrow functions გვაძლევს საშუალებას, ჩავწეროთ მოკლედ ფუნქციის სიტნაქსი;

მაგალითი:

// ტრადიციული ანონიმური ფუნქცია
function (a) {
    return a + 100;
}

// 1. ამოვიღებთ საკვანზო სიტყვას "function" და ვსვავთ ისარს => პარამეტრების და ფუნქციის ბლოკს შორის () => {}
(a) => {
    return a + 100;
}

// 2. ვიღებთ ფუნქციის ტანიდან {} სიმბოლოებს, ასევე საკვანძო სიტყვას return;
(a) => a + 100;

// 3. ვიღებთ პარამეტრების () სიმბოლოებს
a => a + 100;

მაგალითი:

// ტრადიციული ანონიმური ფუნქცია
function (a, b){
  let chuck = 42;
  return a + b + chuck;
}

// Arrow Function
(a, b) => {
  let chuck = 42;
  return a + b + chuck;
}

მაგალითი:

// ტრადიციული სახელიანი ფუნქცია
function bob (a){
  return a + 100;
}

// Arrow Function
let bob = a => a + 100;

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით