გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

pop() მეთოდი ჯავაკრიპტში ამოიღებს მასივის ბოლო ელემენტს და აბრუნებს ამავე (ამოღებულ) ელემენტს. მოცემული მეთოდი უცვლის მასივს ზომას ანუ length-ს

მაგალითი:

let plants = ['broccoli', 'cauliflower', 'cabbage', 'kale', 'tomato'];

console.log(plants.pop());
// დაიბეჭდება: "tomato"

console.log(plants);
// დაიბეჭდება: Array ["broccoli", "cauliflower", "cabbage", "kale"]

plants.pop();

console.log(plants);
// დაიბეჭდება: Array ["broccoli", "cauliflower", "cabbage"]

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით