გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე

JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე

ჯავასკრიპტში კლასები საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავირიდოთ კოდის დუბლიკაცია და ფუნქციონალი რომელიც ერთ კლასშია გამოვიყენოთ მეორე კლასში, სწორედ ამას ეწოდება ე.წ. inheritence

მაგალითი:

// მშობელი (მთავარი) კლასი
class User {
  constructor(firstName, lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }
}
// შვილი კლასი
class Student extends User {
  constructor(firstName, lastName, grade) {
    super(firstName, lastName); // super მეთოდი აღნიშნავს მშობელი კლასის კონსტრუქტორს
    this.grade = grade;
  }
}

// ობიექტების ინიციალიზაცია
const valDo = new User('Val', 'Do');
const studentValDo = new Student('Val', 'Do', 85);

// კონსოლში ლოგირება
console.log(valDo);
console.log(studentValDo);

// დაიბეჭდება
User { firstName: 'Val', lastName: 'Do' }
Student { firstName: 'Val', lastName: 'Do', grade: 85 }

იმისათვის რომ User კლასის კონსტრუქტორი გამოვიყენოთ Student კლასში საჭიროა კლასის აღწერისას გამოვიყენოთ extends  საკვანძო სიტყვა რომლის შემდეგაც აუცილებლად უნდა მოდიოდეს მშობელი კლასი, ამ შემთხვევაში User კლასი

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით