გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else

JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else

ჯავასკრიპტში ისევე, როგორც პროგრამირების სხვადასხვა ენებში გვაქვს პირობითი ოპერატორები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი კოდი სხვადასხვა პირობის შემთხვევაში შესრულდება სხვადასხვანაირად

მოცემული პირობის აღსაწერად გამოიწერება if საკვანძო სიტყვა (keyword) რომელსაც მოსდევს პირობა, ხოლო შემდეგ მოდის უკვე იმ კოდის ბლოკი, რომელიც უნდა შესრულდეს

მაგალითი:

if (პირობა) {
 // კოდის ბლოკი, რომელიც შესრულდება იმ შემთხვევაში თუ პირობა აბრუნებს true მნიშვნელობას
} 

იმ შემთხვევაში თუ if ბლოკის პირობა არ სრულდება ჩვენ შეგვიძია შევასრულოთ კოდის განსხვავებული ლოგიკა, რა დროსაც შემოდის else საკვანძო სიტყვა (keyword)

მაგალითი:

if (პირობა) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა აბრუნებს true მნიშნველობას
} else {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა აბრუნებს false მნიშნველობას
}

ჯავასკრიპტში ასევე გვაქვს else if(პირობა) ბლოკი

მაგალითი:

if (პირობა 1) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 აბრუნებს true მნიშვნელობას
} else if (პირობა 2) {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 აბრუნებს false მნიშვნელობას, ხოლო პირობა 2 true-ს
} else {
 // შესრულდება ეს ბლოკი თუ პირობა 1 და პირობა 2 აბრუნებს false მნიშვნელობას
}

ჩავთვალოთ რომ ჩვენმა პროგრამამ გვინდა დაბეჭდოს კონსოლში წინადადება მეტია 10-ზე, იმ შემთხვევაში თუ რიცხვი მეტი იქნება 10-ზე, ხოლო ნაკლები 10-ზე, თუ რიცხვი იქნება 10-ზე ნაკლები და ტოლი თუ რიცხვი ტოლი იქნება 10-ის

მაგალითი:

const sample = x => {
  if (x > 10) {
    console.log(`${x} მეტია 10-ზე`);
  }
  else if(x == 10) {
    console.log(`${x} ტოლია 10-ის`);
  }
  else {
    console.log(`${x} ნაკლებია 10-ზე`);
  }
}

sample(15);

 

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით