გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)?

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტი გამოიგონა Brendan Eich-მა 1995 წელს რათა ვებ-გვერდი გაეხადათ უფრო ინტერაქციული, პირველად ჯავასკრიპტის გამოყენება მოხდა ბრაუზერში სახელად Netscape Navigator

ასევე აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ჯავასკრიპტს არანაირი საერთო არ აქვს პროგრამირების კიდევ ერთ ენასთან ჯავა. უბრალოდ მარკეტოლოგებმა გადაწყვიტეს იმ პერიოდში (და არამარტო) ძალიან პოპულარუ ენის ჯავას სახელი გამოეყენებინათ ახალი ენის პოპულარიზაციისთვის და ასე გაჩნდა ჯავასკრიპტი.

მას შემდეგ რაც ჯავასკრიპტის გამოყენება დაიწყეს სხვა ბრაუზერებმაც, გაჩნდა მოთხოვნა, რომ ჯავასკრიპტის განვითარებას ქონოდა რაღაც სტანდარტები, რის მიხედვითაც კოდი ყველა ბრაუზერში იმუშავებდა ერთნაირად, სწორედ ამიტომ დაადგინეს სტანდარტი ECMAscript.

ჯავასკრიპტის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ HTML დოკუმენტი, ასევე შეგვიძლია ავაწყოთ FullSatck ვებ აპლიკაციები nodejs-ის გამოყენებით.

კომპიუტერში კონკრეტული პროგრამის შესრულების 2 ვარიანტი არსებობს ესენია კომპილაცია და ინტერპრეტაცია.

კომპილაციის დროს სხვა პროგრამის კონკრეტული ინსტრუმენტი კომპილატორი ჩვენს კოდს გარდაქმნის მანქანურ კოდად და ამის შემდეგ ხდება კონკრეტული პროგრამის შესრულება.

ინტერპრეტაციის დროს ჩვენი კოდი გადაეცემა ინტერპრეტატორს, რაც იწვევს იმას, რომ ჩვენი პროგრამა სრულდება მანქანურ კოდში გადათარგმნის გარეშე.

ჯავასკრიპტის კოდის ნიმუში

console.log('Hello World!'); // მოცემული ბრძანება ჯავასკრიპტის კონსოლში დაბეჭდავს ტექსტს Hello World

ჯავასკრიპტის HTML დოკუმენტში გამოსაყენებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ <script> თეგი

<script>
    document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";
</script> 

ჯავასკრიტპის ფუნქცია არის კოდის ბლოკი, რომლიც შესრულდება მაშინ, როდესაც მას გამოვიძახებთ, მაგალითად HTML დოკუმენტში რაიმე ღილაკზე დაჭერით.

ჯავასკრიტპის კოდის მიბმა შეგვიძლია მთელს HTML დოკუმენტში, როგორც <head></head> ასევე <body></body> თეგებს შორის

<head> - ის ნიმუში

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>
</head>
<body>

<h2>Demo JavaScript in Head</h2>

<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

</body>
</html>

<body>-ის ნიმუში

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Demo JavaScript in Body</h2>

<p id="demo">A Paragraph</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>

</body>
</html> 

ჯავასკრიპტ სკრიპტების წერა HTML დოკუმენტში არ არის სასურველი, ყოველთვის ჯობს ჯავასკრიპტ კოდი დავწეროთ ცალკე .js გაფართოების ფაილში, რომელსაც შემდეგ მივაბავთ ჩვენს დოკუმენტს, ამისთვის გამოიყენება <script> თეგში src ატრიბუტი, რომელშიც ვუთითებთ ჩვენი ჯავასკრიპტის ფაილის მისამართს სამუშაო დირექტორიაში.

<script src="myScript.js"></script> 

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 1

david zubexov
13/06/2023, 07:28:59

tviton iswavle tu universitetshi?

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)