გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean

JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean

ჯავასკრიპტში boolean წარმოადგენს 2 მნიშვნელობას ესენია true ან false

ხშირად პროგრამირებაში ჩვენ მხოლოდ გვჭირდება ცვლადი, რომელსაც ექნება მხოლოდ 2 მნიშვნელობა სწორედ ამაში გამოიყენება boolean

ჯავასკრიპტში არსებობს Boolean() ფუნქცია, რომლის მეშვებოითაც შეგვიძლია დავადგინოთ მოცემული პირობა არის თუ არა true ან false

ქართულად, რომ გადავთარგმნოთ true-ს შეესაბამება ჭეშმარიტი, ხოლო false-ს მცდარი სიტყვიერი მნიშვნელობები.

მაგალითისთვის თუ გვაქვს შემდეგი პირობა 10 > 9 და გვაინტერესებს არის თუ არა ჭეშმარიტი, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ფუნქცია

მაგალითი:

console.log(Boolean(10 > 9)); // დაიბეჭდება true

ჯავასკრიპტში ყველაფერს რასაც აქვს მინიჭებული რაიმე მნიშვნელობა აბრუნებს true-ს ხოლო რასაც არ აქვს მინიჭებული აბრუნებს false-ს

ასევე ცვლადი, რომელსაც მინიჭებული აქვს 0 მაგალითად let x = 0; დააბრუნებს false მნიშნველობას

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით