გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

charAt() მეთოდი აბრუნებს string მნიშვნელობას, რომელიც შედგება ერთი UTF-16 კოდის ერთეულისგან მოცემულ ინდექსზე.

მაგალითი

const sentence = 'Hello world';

console.log(sentence.charAt(3));
// დაიბეჭდება: l (ელ)

charAt() მეთოდს უნდა გადაეცეს number ტიპის მნიშვნელობა, ასევე თუ გადავცემთ undefined მნიშვნელობას ის კონვერტირდება როგორც 0

იმ შემთხვევაში თუ charAt() მეთოდზე გადაცემულ ინდექსე ჩანაწერი არ მოიძებნება, მეთოდი დააბრუნებს ცარიელ სთრინგს ""

const sentence = 'Hello world';

console.log(sentence.charAt(15));
// დაიბეჭდება: ""

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით