გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

ჯავასკრიპტში push() მეთოდი გამოიყენება მასივში ახალი ჩანაწერის დასამატებლად, რომლის დროსაც ახალი ელემენტი დაემატება მასივის ბოლო ელემენტად, ხოლო თავად მეთოდი ამატებს მასივის სიგრძეს ანუ length-ს

push() მეთოდს ასევე შეგვიძლია გადავცეთ რამდენიმე ელემენტი, რომელიც შესაბამისი ინდექსაციით დაემატება მასივის ბოლოში

მაგალითი:

let animals = ['pigs', 'goats', 'sheep'];

let count = animals.push('cows');
console.log(count);
// დაიბეჭდება: 4
console.log(animals);
// დაიბეჭდება: Array ["pigs", "goats", "sheep", "cows"]

animals.push('chickens', 'cats', 'dogs');
console.log(animals);
// დაიბეჭდება: Array ["pigs", "goats", "sheep", "cows", "chickens", "cats", "dogs"]

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით