გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

ჯავასკრიპტის ერთე-რთი მოთოდია .indexOf() რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია გავიგოთ ელემენტის ინდექსი კონკრეტულ მასივში.

indexOf() მეთოდი

მაგალითისთვის შეგვიძლია შევქმნათ beasts მასივი, რომელშიც შენახული იქნება კონკრეტული ცხოველები და ვეცადოთ გავიგოთ რომელიმე კონკრეტული ცხოველის ინდექსი beast მასივში

მაგალითი:

const beasts = ['ant', 'bison', 'camel', 'duck', 'bison'];

console.log(beasts.indexOf('bison'));
// დაიბეჭდება: 1

// Start from index 2
console.log(beasts.indexOf('bison', 2));
// დაიბეჭდება: 4

console.log(beasts.indexOf('giraffe'));
// დაიბეჭდება: -1

.indexOf() მეთოდს შეგვიძლია გადავცეთ ერთი მთავარი პარამეტრი ხოლო მეორე დამატებითი პარამეტრი (რომელიც შეგვიძლია გვქონდეს შეგვიძლია არა).

მაგალითი:

indexOf(მოსაძებნი ელემენტი)
indexOf(მოსაძებნი ელემენტი, მოძებნის დაწყების ინდექსი)

ზემოთ მოცემულ მაგალითში, პირველი პარამეტრი წარმოადგენს ელემენტს, რომლის ინდექსის გაგებაც გვინდა, ხოლო მეორე პარამეტრი წარმოადგენს, თუ რომელი ინდექსიდან გვინდა დავიწყოთ ელემენტის ინდექსის გაგება.

.indexOf() მეთოდის გამოყენება ასევე თავისუფლად შეგვიძლია string ტიპის მონაცემებთან

let text = "Hello world, welcome to the universe.";
text.indexOf("a");
// დაიბეჭდება: -1

ყურადღება!!! იმ შემთხვევაში თუ მასივში არცერთ ინდექსს არ ემთხვევა .indexOf()-ში გადაცემული მნიშვნელობა მეთოდი დააბრუნებს -1

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით