გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises

ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises

ჯავასკრიპტში ხშირად გვაქვს ასინქრონულობის საჭიროება, მაგალითად მონაცმეთა ბაზიდან ინფორმაციის მიღება და მისი შემდგომი დამუშავება, სწორედ მსგავსი ასინქრონული ტიპის ოპერაციებისთვის გამოიყენება ჯავასკრიპტში Promise-ები

მაგალითი:

let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  // კოდის შესრულების პროცედურა, რომელსაც სჭირდება გარკვეული დრო

  resolve(`success`); // თუ კოდი შესრულდა წარმატებით
  reject(`failure`); // თუ კოდი არ შესრულდა წარმატებით
});

promise
  .then(value => { /* თუ კოდი შესრულდა წარმატებით value პარამეტრის მნიშვნელობა იქნება success */ })
  .catch(error => { /* თუ კოდი არ შესრულდა წარმატებით error პარამეტრის მნიშვნელობა იქნება failure */ });

ასევე შეგვიძლია ერთდროულად მოვუსმინოთ რამდენიმე promise-ს

მაგალითი:

let promise = new Promise((resolve, reject) => {
  if (1 < 2) {
    resolve('success');
    return;
  }
  reject('error');
});

let promise2 = new Promise((resolve, reject) => {
  if (1 < 2) {
    resolve('success 2');
    return;
  }
  reject('error');
});

Promise.all([promise, promise2])
  .then(res => console.log(res)) // დაიბეჭდება [ 'success', 'success 2' ]
  .catch(err => console.log(err))

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით