გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
JavaScript-ის for ციკლი (loop)

JavaScript-ის for ციკლი (loop)

ჯავასკრიპტში და ზოგადად პროგრამირების ენებში არის შემთხვევები, როდესაც გვჭირდება რაღაც კონკრეტული კოდის ბლოკის გამეორება რამდენჯერმე, ამისთვის ყველა პროგრამირების ენაში არსეობობს ჩაშენებული ციკლები.

დღევანდელ გაკვეთილში მინდა მოკლედ აგიხსნათ ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ციკლის ფორმა for ციკლი.

for ციკლის სინტაქსი შემდეგნაირია

for (დეკლარაცია 1; დეკლარაცია 2; დეკლარაცია 3) {
  // შესასრულებელი კოდის ბლოკი
}
  • დეკლარაცია 1 სრულდება მხოლოდ ერთხელ, მანამ სანამ შესრულდება კოდის ბლოკი
  • დეკლარაცია 2-ში აღიწერება ციკლის შესრულების პირობა
  • დეკლარაცია 3 სრულდება ყოველ ჯერზე, მანამ სანამ სრულდება დეკლარაცია 2-ის პირობა, ასევე ის სრულდება მას შემდეგ რაც შესრულდება კოდის ბლოკი

მოდი მოვიფიქროთ, რომ ჩვენ გვაქვს cars მასივი, რომელშიც შენახულია რამდენიმე მანქანის ბრენდი და ჩვენი ამოცანაა ამ მასივიდან დავბეჭდოთ ყველა ბრენდის დასახელება, იმისთვის რომ დაგვებეჭდა სათითაო მანქანა ამისთვის საჭირო იქნებოდა კოდის დუბლიკაცია

მაგალითი 1:

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`, `BMW`];

console.log(cars[0]); // Ferrari
console.log(cars[1]); // Porsche
console.log(cars[2]); // Mercedes
console.log(cars[3]); // BMW

ზემოთ მოცემულ მაგალითში ჩანს, რომ ჩვენ კონკრეტული კოდის დუბლიკაცია 4-ჯერ მოგვიწია, სწორედ ამის თავიდან არიდებაში გვეხმარება ჯავასკრიპტში ციკლები.

for ციკლის დახმარებით ჩვენი კოდი იქნებოდა შემდეგნაირი

მაგალითი 2:

const cars = [`Ferrari`, `Porsche`, `Mercedes`, `BMW`];

for (let i = 0; i < cars.length; i++) {
    console.log(cars[i]);
}

მაგალით 2-ში cars.length აბრუნებს cars მასივის ზომას, რომელიც შედგება 4 ჩანაწერისგან

 

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით