გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

მასივის map() მეთოდი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ჯავასკრიპტში ხშირად არის მომენტები, როდესაც გვჭირდება შევცვალოთ მასივის ყვლა, ან რამდენიმე ელემენტი ჩვენი სურვილისამებრ, სწორედ ამიტომ არსებობს map() მეთოდი.

ქვემოთ მოცემული მაგალითებით მიხვდებით თუ როგორ მუშაობს.

მასივის მუტაცია ობიექტების მასივად

const cars = [`Volvo`, `Ferrari`, `Opel`];
const carsObjectArray = cars.map(car => ({ car }));
console.log(carsObjectArray);

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 4

ვალერი ხარიტონაშვილი
13/06/2022, 09:39:31

ამ შემთხვევაში მაპი ვფიქრობ არ გჭირდება რა ამოცანაც შენ გაქვს

nika nakopia
13/06/2022, 04:59:12

თითოეულს ხო გაეწერა key - ით  car:  ამ შემთხვევაში, ჰოდა კითხვა ის რომ თითეულს რომ ჰქონდეს თავისი key
მაგ: car : 'Volvo', secondCar : ferrari და ა,შ. უბრალოდ ვეცადე ვარჯიშის დროს არ გამომივიდა და იმიტო დავსვი.

ვალერი ხარიტონაშვილი
13/06/2022, 04:04:13

როგორი გინდა რომ გაეწეროს ? ან სხვა და სხვა key რად გინდა ?

nika nakopia
13/06/2022, 02:44:15

volvo ferrari და opel - ს map მეთოდით სხვადასხვა key ვერ გავუწერთ, გაობიექტების შემთხვევაში?

რა არის ჯავასკრიპტი (javascript)? ცვლადები ჯავასკრიპტში (JavaScript variables) JavaScript-ის მონაცემთა ტიპები string, number JavaScript-ის კომენტარები JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი ობეიქტი JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი მასივი (Array) JavaScript-ის ფუნქცია, როგორ მუშაობს ის? JavaScript-ის ანონიმური ფუნცქცია JavaScript-ის arrow function JavaScript-ის მონაცემთა ტიპი boolean JavaScript-ის შედარებითი და ლოგიკური ოპერატორები JavaScript-ის პირობითი ოპერატორები, if() else if() else JavaScript-ის switch ოპერატორი JavaScript-ის for ციკლი (loop) JavaScript-ის for...in ციკლი JavaScript-ის for...of ციკლი JavaScript-ის while და do while ციკლები JavaScript-ის break და continue ოპერატორები JavaScript-ის foreach ციკლი JavaScript-ის სახელების შეთანხმებები JavaScript-ის მეთოდი vs ფუნქცია JavaScript-ის Set მეთოდი JavaScript-ის კლასები, ნაწილი პირველი რა არის ჯეისონი (JSON) JavaScript-ის კლასები, ნაწილი მეორე JavaScript-ის მოდულები ობიექტის დესტრუქტურიზაცია (object destructuring) რა არის callback ფუნქცია ჯავასკრიპტში ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი პირველი ჯავასკრიპტის მასივის მეთოდები, ნაწილი მეორე ჯავასკრიპტის filter() მეთოდი ასინქრონული ჯავასკრიპტი, JavaScript Promises async await, ასინქრონული ჯავასკრიპტი fetch api ჯავასკრიპტში მასივის map() მეთოდი მასივის reduce() მეთოდი localStorage ჯავასკრიპტში Spread ოპერატორი ჯავასკრიპტში rest ოპერატორი ჯავასკრიპტის ფუნქციაში რა არის indexOf() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის charAt() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის push() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის pop() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? რა არის shift() მეთოდი ჯავასკრიპტში? Ternary ოპერატორი ჯავასკრიპტში (JavaScript)