გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

რა არის unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტში?

unshift() მეთოდი ჯავასკრიპტის მასივში ამატებს ახალ ელემენტს და აბრუნებს დამატების შედეგად მიღებული მასივის ზომას ანუ length-ს

unshift() მეთოდს ასევე შეგვიძლია გადავცეთ რამდენიმე პარამეტრი, რომლებიც გადაცემული რიგითობის მიხედვით დაემატებიან.

მაგალითი:

let array1 = [1, 2, 3];

console.log(array1.unshift(4, 5));
// დაიბეჭდება: 5

console.log(array1);
// დაიბეჭდება: Array [4, 5, 1, 2, 3]

კურსში შემავალი თემები

🔗 js🔗 javascript

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით