გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

კურსები #typescript

ქვემოთ ნაჩვენებია პროგრამირების კურსები, რემლებიც ემთხვევა თეგს სახელად #typescript

რა არის TypeScript (ტაიპსკრიპტი)?

რა არის TypeScript (ტაიპსკრიპტი)?

დღევანდელ გაკვეთილში შევეცდები მოკლედ მიმოვიხილო TypeScript და მისი გამოყენების

TypeScript-ის გარემოს გამართვა

TypeScript-ის გარემოს გამართვა

მოცემულ გაკვეთილში ვისწავლით თუ როგორ მოვამზადოთ ჩვენი ლოკალური გარემო პირველი typescript

TypeScript-ის ძირითადი ტიპები, (string, number, boolean, any);

TypeScript-ის ძირითადი ტიპები, (string, number, boolean, any);

მოცემულ გაკვეთილში ჩვენ განვიხილავთ ტაიპსკრიპტის ძირითად ტიპებს და ავღწერთ თუ რაში და როდის გამოი

Union types (ტიპები) ტაიპსკრიპტში

Union types (ტიპები) ტაიპსკრიპტში

არის მომენტები, როდესაც კონკრეტული ცვლადი შესაძლოა ინახავდეს მხოლოდ რამდენიმე სპეციფიურ მნიშვნელო

ობეიქტის ტიპიზაცია TypeScript-ში (ტაიპსკრიპტი)

ობეიქტის ტიპიზაცია TypeScript-ში (ტაიპსკრიპტი)

ჯავასკრიპტის განუყოფელი ნაწილია ობიექტები, შესაბამისად ტაიპსკრიპტიც საშუალებას გვაძლევს ობიექტის

typescript-ის enum თვისება (ტაიპსკრიპტი)

typescript-ის enum თვისება (ტაიპსკრიპტი)

პროგრამირებაში ხშირად გვაქვს შემთხვევა როდესაც ობიექტის რაიმე რიცხვით მნიშნველობას უნდა მოყვეს ჩვ

typescript-ის interface-ები (ტაიპსკრიპტი)

typescript-ის interface-ები (ტაიპსკრიპტი)

ტაიპსკრიპტში ასევე გვაქვს ინტერფეისები, რომლებიც ობიექტის ტიპიზაციას ძალიან გვიმარტივებს და ბევრა

ტაიპსკრიპტის implements ქივორდი

ტაიპსკრიპტის implements ქივორდი

ტაიპსკრიპტში ასევე გვაქვს ინტერფეისები,

Angular, ლოკალური გარემოს გამართვა

Angular, ლოკალური გარემოს გამართვა

მოეცმულ კურსში დავიწყებთ ანგულარის შესწავლას, რომლის დროსაც აუცილებლად დაგვჭირდე

პირველი Hello world აპლიკაცია Angular-ში

პირველი Hello world აპლიკაცია Angular-ში

ნებისმიერი Angular პალიკაციისთვის აუცილებელია პროექტში არსებობდეს მინიმუმ 1 root

რა არის encapsulation-ი Angular-ში

რა არის encapsulation-ი Angular-ში

ანგულარის კომპონენტების გასტილვა styleUrls თვისებაში მითითებული CSS,

@Input() დეკორატორი, angular-ში (ანგულარი)

@Input() დეკორატორი, angular-ში (ანგულარი)

ანგულარში (angular)-ში საშუალება გვაქვს მონაცემები კომპონენტებს შორის ვამოძრავოთ რამდენიმე გზით,

@Output დეკორატორი ანგულარში (Angular)

@Output დეკორატორი ანგულარში (Angular)

წინა გაკვეთილში ვისწავლეთ თუ როგორ გავგზავნოთ მონაცემები მშობელი კომპონენტიდან შვილ კომპონენტში,

Content projection ანგულარში (Angular)

Content projection ანგულარში (Angular)

Content projection (კონტენტის პროექცია) არის პატერნი (კანონზომიერება) რომლის დახ

კომპონენტების სიცოცხლის ციკლის ჰუკები (Angular lifcycle hooks)

კომპონენტების სიცოცხლის ციკლის ჰუკები (Angular lifcycle hooks)

ანგულარში კომპონენტს აქვს სიცოცხლის ციკლი, რომელსაც ეწოდება ინგლისურად lifcycle