გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

ტაიპსკრიპტის implements ქივორდი

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

ტაიპსკრიპტში ასევე გვაქვს ინტერფეისები, რომლებიც ობიექტის ტიპიზაციას ძალიან გვიმარტივებს და ბევრად კითხვადს ხდის, ამ ინტერფეისების გამოყენებით შეგვიძლია ავაწყოთ კლასებიც

interface CarInterface {
  color: string;
  brand: string;
  year: number;
  model: string;
  printFullCarName(): string;
}

interface CarCountry {
  country: string;
}

class MakeCar implements CarInterface, CarCountry {
  color: string;
  brand: string;
  year: number;
  model: string;
  country: string;
  constructor(
    color: string, 
    brand: string, 
    year: number, 
    country: string,
    model: string) {
    this.color = color;
    this.brand = brand;
    this.model = model;
    this.year = year;
    this.country = country;
  }

  printFullCarName(): string {
    return `Brand - ${this.brand} | Model - ${this.model}`
  }
}

const myCar = new MakeCar(`red`, `Ferrari`, 2012, `Italy`, `La Ferrari`);

console.log(myCar.printFullCarName())

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0