გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

Union types (ტიპები) ტაიპსკრიპტში

HTML, CSS-ის ინტენსიური კურსი

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ HTML CSS-ით ააწყოთ კომპლექსური ვებ გვერდები.

გაიგე მეტი

არის მომენტები, როდესაც კონკრეტული ცვლადი შესაძლოა ინახავდეს მხოლოდ რამდენიმე სპეციფიურ მნიშვნელობას, მაგალითად const x ცვლადი შეიძლება იყოს როგორც string ასევე number ტიპის, სწორედ ამაში გვეხმარება ტაიპსკრიპტის union ტიპები

მაგალითი:

function printId(id: number | string) {
  console.log("Your ID is: " + id);
}
// OK
printId(101);
// OK
printId("202");
// Error
printId({ myID: 22342 });

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ჩვენი ფუნქცია printId() ეთანხმება 1 პარამეტრს რომელიც შეიძლება იყოს როგორც number ასევე string ტიპის

კურსში შემავალი თემები

კომენტარები 0