გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ფორმები HTML-ში

ფორმები HTML-ში

HTML-ში ფორმის თეგი <form> გამოიყენება მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის შეტანისთვის ვებგვერდზე.

<form> ელემენტი

<form> ელემენტი წარმოადგენს კონტეინერს მომხმარებლის მიერ შესაყვანი ინფორმაციის ელემენტებისთვის, ისეთებისთვის როგორებიცაა მაგალითად: text fields, radio, checkbox და სხვა.

<input> ელემენტი

<input> ელემენტი წარმოადგენს ინფორმაციის შესაყვანად საჭირო ელემენტს, მისი დამხარებით შეგვიძლია ვებ-გვერდზე შევიყვანოთ ინფორმაცია, მაგალითად ჩვენი სახლი და გვარი, ორდესაც ვრეგისტრირდებით რაიმე საიტზე.

<input> ელემენტი გამოისახება მრავალი დიზაინით და შინაარსით, რომელიც დამოკიდებულია მისი ატრიბუტის ტიპზე.

ინფუთის ტიპი

აღწერა

<input type="text">

ტექსტური ინფორმაციის შესაყვანი ველი

<input type="radio">

მოსანიშნი ველი, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია ავირჩიოთ, რამდენიმე არჩევანიდან მხოლოდ ერთი

<input type="checkbox">

მოსანიშნი ველი, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია ავირჩიოთ რამდენიმე პასუხის ვერსია

<input> თეგს არ ესაჭიროება დახურვის თეგი

<lebel> ელემენტი

მოცემული ელემენტი გამოიყენება შესაყვანის ველის დასასათაურებლად, ასევე label თეგის სასურველი ატრიბუტია for ატრიბტი, რომლის მნიშვნელობაშიც მითითებული უნდა გვქონდეს input თეგის id ატრიბუტის მნიშვნელობა

მაგალითი:

<label for="name">First name:</label>
<input type="text" id="name">

კურსში შემავალი თემები

🔗 HTML

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით