გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
CSS-ის სამი ტიპი(ები)

CSS-ის სამი ტიპი(ები)

HTML დოკუმენტში არსებობოს CSS-ის გამოყენების სამი ტიპი, რომელთა დახმარებითაც შეგვიძლია მარტივად მოვახდინოთ ელემენტის გასტილვა.

CSS-ის ტიპებია

 • inline CSS (ხაზსშიდა)
 • internal/embedded CSS
 • external CSS

განვიხილოთ სათითაო მათგანი მაგალითების მიხედვით.

რა არის inline CSS?

inline CSS გამოიყენება გახსნის თეგში style ატრიბუტის სახით, იხილეთ ქვემოთ მოცემული მაგალითი

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Inline CSS</title>
</head>
 
<body>
  <p style="color:#ff0000; font-size:18px;">This is paragraph</p>
</body>
</html>

დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დადებითი მხარეები

 • inline CSS-ის გამოყენების დადებითი მხარეა, მისი მარტივად გამოყენება, მისი დახმარებით შეგვიძლია უმარტივესად გავსტილოთ კონკრეტული ელემენტი დამატებითი CSS ფაილის შექმნის გარეშე.
 • ასევე მნიშვნელობანია გვახსოვდეს, რომ inline CSS-ის გამოყენებით სტილები ხდება პრიორიტეტული internal და external CSS-ებთან მიმართებით.

უარყოფითი მხარეები

 • უარყოფით მხარედ შეგვიძლია ჩავთვალოთ კომპლექსური სტილები, რომლებიც საკმაოდ ართულებს კოდის გარჩევადობას და ასევე მოგვიწევს კოდის დუბლირება

რა არის internal CSS?

internal CSS-ის გამოყენება ხდება სპეციალურ style თეგში, რომელიც მოთავსებული უნდა იყოს <head></head> თეგის შიგნით და აუცილებელია თეგს ქონდეს გახსნის და დახურვის თეგები <style></style>

მოცემული თეგების შიგნით ჩვენ შეგვიძლია სტანდარტული CSS სინტაქსის დახმარებით დავწეროთ კოდი, რომელიც გავრცელდება მთლიანად დოკუმენტის იმ ელემენტებზე რომლებზეც ვიმოქმედებთ

მაგალითი:

<!DOCTYPE html> 
<html>
  <head>
   <style> 
     body { 
       background-color: dodgerblue; 
     } 
     h1 { 
       color: red; 
       padding: 50px; 
     }  
   </style>
  </head>
  <body>
   <h2>Internal Css</h2>
   <p>Cascading Style sheet types: inline, external and internal</p>
  </body>
</html>

დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დადებითი მხარეები

 • საშუალებას გვაძლევს მარტივად განვასხვავოთ CSS კოდი HTML-დოკუმენტისგან inline CSS-თან შედარებით
 • აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ internal CSS-ის თვისებები პრიორიტეტულია external CSS-თან შედარებით

უარყოფითი მხარეები

 • ზრდის HTML დოკუმენტის ზომას, რაც ართულებს მის დეველოპმენტს
 • სტილები ვრცელდება მხოლოდ იმ დოკუმენტზე რომელშიც მას ვიყენებთ

რა არის external CSS?

external CSS დეველოპმენტში ყველაზე გამოყენებული ტიპია, ის საშუალებას გვაძლევს გავმიჯონთ ერთმანეთისგან HTML დოკუმენტი და CSS-ის კოდი.

external CSS იდეალური საშუალებაა დიდი ზომის პროექტების დასაწერად, რადგან ყველა ფაილი თუ დოკუმენტი ცალ-ცალკე ერთმანეთისგან განცალკევებულად გვაქვს.

external CSS-ის გამოყენება ხდება <head></head> თეგში, <link> თეგის დახმარებით, რომელსაც არ სჭირდება დახურვის თეგი

მაგალითი:

HTML დოკუმენტი

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>External CSS Example</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <p>This text is blue and 20px in size.</p>
 </body>
</html>

CSS ფაილი

p {
 color: blue;
 font-size: 20px;
}

დადებითი და უარყოფითი მხარეები

დადებითი მხარეები

 • განცალკევებული ფაილი CSS-ის კოდითვის
 • ბრაუზერს შეუძლეა მისი დაქეშირება, რაც ასწრაფებს ჩატვირთვის სისწრაფეს
 • შეგვიძლი მისი გამოყენება სხვა და სხვა დოკუმენტში

უარყოფითი მხარეები

 • ზრდის HTTP მოთხოვნებს სერვერთან, რომელმაც შესაძლოა შეანელოს ჩატვირთვის სისწრაფე

კურსში შემავალი თემები

🔗 CSS

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით