გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
ცხრილები (tables) HTML-ში

ცხრილები (tables) HTML-ში

HTML-ში ერთ-ერთი საჭირო ფუნქციონალია ცხრილები ინგლისურად (tables). ცხრილის შესაქმნელად გამოიყენება შესაბამისი თეგების ერთობლიობა.

ცხრილის მთავარი კონტეინერის სახელია <table></table> თეგი.

HTML-ის ცხრილი შედგება რიგებისგან და სვეტებისგან, ასევე განსხვავებული გვაქვს რამდენიმე განსხვავებული რიგი.

სათაურის რიგი <thead></thead>

პირველი განსხვავებული რიგი წარმოადგენს ცხრილის სვეტების სათაურებს და გამოისახება <thead></thead> თეგში, მასში მოთავსებული უნდა იყოს თავად რიგის თეგი <tr></tr> ხოლო ამ რიგში მოთავსებული უნდა იყოს <th></th> თეგები, რომელშიც ჩაწერილი იქნება სვეტის სათაური

ინფორმაციის რიგი <tbody></tbody>

შემდეგი ძირითადი რიგის კონტეინერის სახელია <tbody></tbody>, მოცემულ თეგში შესული უნდა იყოს თავად ცხრილის ინფორმაცია იგივე თანმიმდევრობით <tr></tr> რომელიც აღნიშნავს რიგს, ხოლო მასში უშუალოდ სვეტების ჩანაწერები <td></td>

შეჯამების რიგი <tfoot></tfoot>

მოცემული კონტეინერი წარმოადგენს ეგრედ წოდებულ footer-ს, თეგში აუცილებელა გამოვიყენოთ <tr></tr> რიგი, ხოლო მასში უკვე შეგვიძლია ანალოგიურად გამოვიყენოთ <th></th> თეგები

მაგალითი:

<table>
  <thead>
    <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Ernst Handel</td>
    <td>Roland Mendel</td>
    <td>Austria</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Island Trading</td>
    <td>Helen Bennett</td>
    <td>UK</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
    <td>Yoshi Tannamuri</td>
    <td>Canada</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
    <td>Giovanni Rovelli</td>
    <td>Italy</td>
    </tr>
  </tbody>
 </table>
Company Contact Country
Alfreds Futterkiste Maria Anders Germany
Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Mexico
Ernst Handel Roland Mendel Austria
Island Trading Helen Bennett UK
Laughing Bacchus Winecellars Yoshi Tannamuri Canada
Magazzini Alimentari Riuniti Giovanni Rovelli Italy

კურსში შემავალი თემები

🔗 HTML🔗 CSS

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით