გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა
CSS-ის შესავალი, დასაწყისი

CSS-ის შესავალი, დასაწყისი

როგორც წინა გაკვეთილში ვისაუბრეთ HTML წარმოადგენს ვებგვერდის სტრუქტურას (ტანს), ხოლო დღეს ვისაუბრებთ მის გალამაზებაზე და ჩვენი სასურველი დიზაინის მიცემაზე.

ამისთვის გამოიყენება CSS ენა, რომელიც იშიფრება როგორც: Cascading style sheet.

CSS-ის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტში გავალამაზოთ ნებისმიერი ჩვენთვის სასურველი ელემენტი, სანამ დავიწყებთ მოდი ვისაუბროთ თუ რამდენი ტიპის CSS არსებობს.

CSS არსებობს 3 ტიპის ესენია:

  • Inline CSS
  • Internal or Embedded CSS
  • External CSS

გაკვეთილის ახსნის ვიდეოში მე ვისაუბრე 2 ტიპის CSS-ზე ესენია Inline და External, მოდი ვნახოთ ორივე ტიპის მაგალითი

Inline ტიპის CSS

<h1 style="color: red">My heading</h1>

როგორც მაგალითშია ნაჩვენები inline ტიპის CSS-ები იწერება HTML თეგის style ატრიბუტში.

External ტიპის CSS

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="css_file_path">
  </head>
<html>

External ტიპის CSS საშუალებას გვაძლევს, დოკუმენტს მივაბათ ცალკე CSS ფაილი, რომელიც ჩვენი პროექტის ფაილ სტრუქტურაში საერთოდ სხვაგან იმყოფება.

როგორ შევუცვალოთ სტილი კონკრეტულ ელემენტს external CSS-ის დახმარებით?

h1 {
  color: red;
}

იმისთვის რომ, CSS ფაილიდან მივწვდეთ HTML დოკუმენტის სელექტორს საჭიროა ზემოთ მაგალითში მოყვანილი სინტაქსის გამოყენება, ანუ ჯერ ვწერთ სელექტორის დასახელებას და შემდეგ ფიგურულ ფრჩხილებში ვწერთ სასურველ თვისება მნიშვნელობის წყველებს.

მოცემული ჩანაწერი HTML დოკუმენტში ყველა <h1> თეგს შეუცვლის ტექსტის ფერს წითლად

კურსში შემავალი თემები

🔗 HTML🔗 CSS

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით