გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube logoგამოწერა

Angular-ის პროექტის სტრუქტურა

მოეცმულ გაკვეთილში განვიხილავთ Angular ფაილ სტრუქტურას ანგულარში ფაილები იყოფა რამდენიმე ნაწილად.

ესენია:

  • კონფიგურაციის ფაილები
  • ტესტირების კოფიგურაციის ფაილები
  • დეველოპმენტის ფაილები/დირექტორიები

Angular-ში გვაქვს 3 ძირითადი კონფიგურაციის ფაილები, ესენია

  • tsconfig.json
  • angular.json
  • package.json

tsconfig.json ფაილი პასუხისმგებელია TypeScript-ის კონფიგურაციაზე, angular.json ფაილი პასუხისმგებელია თავად Angular-ის კონფიგურაციაზე, ხოლო package.json პასუხისმგებელია npm-ის package-ების სკრიპტებზე და დეფენდენსებზე

Angular-ის დეველოპმენტის 96%-მდე მოგვიწევს ვიმუშავოთ src დირექტორიაში არსებულ ფაილებში. თავად src დირექტორია იყოფა კიდევ რამდენიმე დირექტორიად, ესენია

  • app
  • assets
  • environments

app დირექტორია

app დირექტორიაში მოგვიწევს დავწეროთ უშუალოდ პროექტის კოდი, როგორებიცაა components, modules, pipes, directives და სხვა...

assets დირექტორია

assets დირექტორიაში ინახება სტატიკური ფაილები, როგორებიცაა მაგალითად: პროექტის ფონტები, რაიმე სახის დამატებითი სტილები (CSS), სტატიკური სურათები და ა.შ.

environments დირექტორია

ამ დირექტორიაში ინახება პროექტის გარემოსთან დაკავშირებული კონფიგურაციები

კურსში შემავალი თემები

🔗 Angular

დამატებითი რესურსები

სხვა კატეგორიები

შეისწავლეთ ვებდეველოპმენტის ენები სრულიად უფასოდ, ისეთები როგორებიცაა Javascript, HTML, CSS და კიდევ სხვა მრავალი ენა

ბოლოს დაწერილი ბლოგები პროგრამირებაზე

ქვემოთ მოცემულია უახლესი 3 ბლოგი პროგრამირების თემატიკასთან დაკავშირებით