გამოიწერე YouTube-ის არხიyoutube white icon svg გამოწერა

კურსები #Angular

ქვემოთ ნაჩვენებია პროგრამირების კურსები, რემლებიც ემთხვევა თეგს სახელად #Angular

Angular, ლოკალური გარემოს გამართვა

Angular, ლოკალური გარემოს გამართვა

მოეცმულ კურსში დავიწყებთ ანგულარის შესწავლას, რომლის დროსაც აუცილებლად დაგვჭირდე

პროექტის ინციალიზაცია Angular-ში

პროექტის ინციალიზაცია Angular-ში

იმისთვის რომ, შევქმნათ ჩვენი პირველი Angular პროექტი საჭიროა გამოვიყენოთ წინა გა

Angular-ის პროექტის სტრუქტურა

Angular-ის პროექტის სტრუქტურა

მოეცმულ გაკვეთილში განვიხილავთ Angular ფაილ სტრუქტურას ანგულარში ფაილები იყოფა რ

პირველი Hello world აპლიკაცია Angular-ში

პირველი Hello world აპლიკაცია Angular-ში

ნებისმიერი Angular პალიკაციისთვის აუცილებელია პროექტში არსებობდეს მინიმუმ 1 root

რა არის encapsulation-ი Angular-ში

რა არის encapsulation-ი Angular-ში

ანგულარის კომპონენტების გასტილვა styleUrls თვისებაში მითითებული CSS,

@Input() დეკორატორი, angular-ში (ანგულარი)

@Input() დეკორატორი, angular-ში (ანგულარი)

ანგულარში (angular)-ში საშუალება გვაქვს მონაცემები კომპონენტებს შორის ვამოძრავოთ რამდენიმე გზით,

@Output დეკორატორი ანგულარში (Angular)

@Output დეკორატორი ანგულარში (Angular)

წინა გაკვეთილში ვისწავლეთ თუ როგორ გავგზავნოთ მონაცემები მშობელი კომპონენტიდან შვილ კომპონენტში,

Content projection ანგულარში (Angular)

Content projection ანგულარში (Angular)

Content projection (კონტენტის პროექცია) არის პატერნი (კანონზომიერება) რომლის დახ

კომპონენტების სიცოცხლის ციკლის ჰუკები (Angular lifcycle hooks)

კომპონენტების სიცოცხლის ციკლის ჰუკები (Angular lifcycle hooks)

ანგულარში კომპონენტს აქვს სიცოცხლის ციკლი, რომელსაც ეწოდება ინგლისურად lifcycle

ng-container ელემენტი ანგულარში

ng-container ელემენტი ანგულარში

ანგულარის სპეციფიკიდან გამოდინარე ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც გვესაჭიროება სტრუქტურული დირ

სტრუქტურული დირექტივები *ngIf *ngFor

სტრუქტურული დირექტივები *ngIf *ngFor

როდესაც ელემენტ ვუწერთ სტრუქტურულ დირექტივას ის იწყება ფიფქით * მაგალითად *ngI